• Home
  • Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů


Obchodní společnost Mystery Press s.r.o., IČO: 03863344, se sídlem Šafaříkova 370/11, 120 00 Praha 2, v rámci své činnosti spravuje a zpracovává osobní údaje svých zákazníků, čímž se stává dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) tzv. správcem jejich osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) Vás (naše zákazníky) informují o okolnostech zpracování Vašich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování máte.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Musíme zpracovávat určité typy informací, které jsou nutné k poskytování služeb našim zákazníkům a k dalším účelům uvedeným níže. Mezi tyto informace patří zejména:
• jméno a příjmení,
• bydliště,
• e-mailová adresa,
• telefonní číslo,
• číslo účtu,
• cookies

Proč osobní údaje zpracováváme aneb účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Kupní smlouva
Osobní údaje potřebujeme, abychom mohli vyřizovat Vaše objednávky, včetně procesování plateb. Některé osobní údaje využíváme pro komunikaci s vámi, zejména k zasílání informací k našim knihám, novinkám a akcím. K možnosti plnění našich závazků z kupní smlouvy zpracováváme především Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefon, adresu a číslo účtu. K zasílání elektronických informací potom zejména e-mailovou adresu.

Zákaznické účty
Na našem e-shopu si můžete vytvořit svůj zákaznický účet. Za účelem správy uživatelských účtů zpracováváme Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu, které uvádíte v registraci do zákaznického účtu.

Zpětná vazba
Některé osobní údaje zpracováváme proto, abychom k nim mohli přiřadit zpětnou vazbu od Vás a hodnocení našeho eshopu, abychom mohli naše služby neustále zlepšovat. Jedná se zejména o Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, popř. telefonní číslo.

Použití informací pro jednostrannou komunikaci
V případě Vašeho souhlasu za účelem zasílání marketingových nabídek a informací o našich knihách a námi pořádaných akcích (slevy, veletrhy aj.) zpracováváme Vaše jméno a příjmení, e-mail, popř. telefonní číslo.

Používání cookies
Pro pohodlnější využití funkcionalit našeho webu a integrovaného zákaznického systému zpracováváme soubory cookie. Jedná se o data ze souborů cookie uložených ve vašem zařízení, včetně nastavení a ID souborů cookie.

Soubory cookie dále používáme pro účely remarketingu, tzn. zobrazování reklam návštěvníkům našich stránek v reklamních systémech třetích stran.
Více o zpracování a využití souborů cookie najdete zde.

Zajištění ochrany, integrity a zabezpečení vašich osobních údajů
Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením GDPR a další platné legislativy. Přijímáme veškerá technicko-organizační opatření, abychom zajistili odpovídající ochranu, integritu a zabezpečení vašich osobních údajů.

Zákonné důvody ke zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme z výše uvedených důvodů na základě tohoto tzv. právního základu:
• zpracování je nezbytné pro plnění našich právních povinností
• zpracování je nutné pro zajišťování našich oprávněných zájmů.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů
Své osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Poskytnutí údajů můžete odmítnout, což ovšem může ovlivnit naši způsobilost poskytnout Vám služby, které jsou založeny na nezbytné znalosti informací o Vás, včetně osobních údajů.

Uplatnění Vašich práv ohledně zpracování osobních údajů
Dle Nařízení GDPR máte zejména právo na přístup, opravu, přenos a vymazání Vašich osobních údajů. Dále máte právo vznést námitku a omezit určité zpracování Vašich osobních údajů, zejména právo nesouhlasit s tím, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, tzn. zasílání marketingových nabídek. Máte také právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování, a konečně právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Uchovávání Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme do doby ukončení naší činnosti, nebo do doby uplatnění Vašeho práva na vymazání Vašich údajů a dále dle zákonných důvodů zpracování (např. účetní archivace) do uplynutí lhůty stanovené zákonem.

Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme manuálně (v elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.

Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje s nikým nesdílíme a neposkytujeme je třetím osobám. Příjemci osobních údajů mohou být pouze naši zpracovatelé, kteří pro nás osobní údaje zpracovávají pro účely uvedené výše. Těmito zpracovateli jsou zejména:
• dopravní společnosti, které pro nás zajišťují přepravu zboží (doručují Vaše objednávky),
● poskytovatelé IT a analytických služeb,
• poskytovatelé platebních bran, platebních karet a poštovních služeb,
• partneři spolupracující s námi při pořádání veletrhů, konferencí a jiných akcí.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na e-mailu redakce@mysterypress.cz.

Kontaktní údaje správce
Mystery Press s.r.o., Šafaříkova 370/11, 120 00 Praha 2, e-mail: redakce@mysterypress.cz, telefon: 724 244 820.

Platné od 1. 2. 2023