Zásady zpracování osobních údajů

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Musíme zpracovávat určité typy informací, které jsou nutné k poskytování služeb našim zákazníkům a k dalším účelům uvedeným níže. Mezi tyto informace patří zejména:
• jméno a příjmení,
• bydliště,
• e-mailová adresa,
• telefonní číslo,
• číslo účtu,
• cookies,

Z titulu tohoto zpracování Vašich osobních údajů jsme dle Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů tzv. správcem vašich osobních údajů.

Proč osobní údaje zpracováváme?
Smlouva
Některé osobní údaje potřebujeme, abychom mohli vyřizovat Vaše objednávky, včetně procesování plateb. Některé osobní údaje využíváme pro komunikaci s vámi, zejména zasílání informací k našim knihám, novinkám a akcím.

Zpětná vazba
Některé osobní údaje zpracováváme proto, abychom k nim mohli přiřadit zpětnou vazbu od Vás a hodnocení našeho eshopu, abychom mohli naše služby neustále zlepšovat.

Použití informací pro jednostrannou komunikaci
Některé osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání marketingových nabídek a informací o našich knihách a námi pořádaných akcích (slevy, veletrhy aj.).

Používání cookies
Pro pohodlnější využití funkcionalit našeho webu a integrovaného zákaznického systému zpracováváme soubory cookies. Jedná se o data ze souborů cookie uložených ve vašem zařízení, včetně nastavení a ID souborů cookie.

Soubory cookies dále používáme pro účely remarketingu, tzn. zobrazování reklam návštěvníkům našich stránek v reklamních systémech třetích stran.

Zajištění ochrany, integrity a zabezpečení vašich osobních údajů
Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením EU. Přijímáme veškerá technicko-organizační opatření, abychom zajistili odpovídající ochranu, integritu a zabezpečení vašich osobních údajů.

Zákonné důvody ke zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme z výše uvedených důvodů na základě tohoto tzv. právního základu:
• zpracování je nezbytné pro plnění našich právních povinností
• zpracování je nutné pro zajišťování našich oprávněných zájmů.

Uplatnění vašich práv ohledně zpracování osobních údajů
Dle Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů máte zejména právo na přístup, opravu, přenos a vymazání vašich údajů. Dále máte právo vznést námitku a omezit určité zpracování vašich osobních údajů, zejména právo nesouhlasit s tím, abychom nadále zpracovávali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, tzn. zasílání marketingových nabídek.

Uchovávání vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme do doby ukončení naší činnosti, nebo do doby uplatnění vašeho práva na vymazání vašich údajů a dále dle zákonných důvodů zpracování (např. účetní archivace) do uplynutí lhůty stanovené zákonem.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na e-mailu redakce@mysterypress.cz.

Kontaktní údaje správce
Mystery Press s.r.o., Šafaříkova 370/11, 120 00 Praha 2, IČ 03863344, e-mail: reakce@mysterypress.cz.

Platné od 10.10.2018